تحصیل ارزان قیمت

کسب و کارها

مراقبت از کودکان

خدمات خانواده

بهداشت

غذای سالم

مشاغل

پارک‌ها

قدرت سیاسی

جاده‌ها

امنیت

برای همه

سرشماری چیست؟

هر 10 سال یک بار، مردم کالیفرنیا فرم سرشماری را پر می‌کنند تا همه افراد این ایالت به طور دقیق شمارش شوند. این سرشماری، بودجه فدرالی ما را برای خدمات اجتماعی که حامی خانواده‌های ما است و همچنین سهم قدرت سیاسی در کالیفرنیا و واشنگتن دی سی را مشخص می‌کند.

سرشماری بعدی در بهار سال 2020 انجام خواهد شد. باید اطمینان حاصل کنیم که همه مردم کالیفرنیا شمارش شوند تا بتوانیم آن منابع را در داخل کالیفرنیا نگه داریم!

سرشماری را انجام بده

تاریخ های تعیین شده، ممکن است تغییر کند. برای بددسی این تغییرات وبسایت را چک کنید.

سریع و آسان است

صرف چند دقیقه در پاسخ به 9 سؤال ساده ، به تعیین بودجه برای برنامه هامی مهمی در 10 سال آینده کمک خواهد کرد.

سرشماری کاملا محرمانه و محفوظ می باشد

اطلاعات سرشماری سال 2020 شما ایمن و محرمانه نگهداری خواهد شد.

سرشماری سال 2020 تعیین می‌کند که میلیاردها دلار بودجه چگونه به خانواده‌های ما برسد. پاسخ‌های شما به تخصیص بودجه به ده‌ها برنامه‌ای که منابع ضروری را برای مردم کالیفرنیا فراهم می‌کنند، کمک خواهد کرد. این سرشماری بودجه لازم را برای مدارس، برنامه‌های مراقبت از کودک، پروژه‌های تعمیر و نگهداری جاده‌ها و برنامه‌های کمک اجتماعی تعیین خواهد کرد.

سرشماری سال 2020 تضمین کننده سلامتی و تندرستی خانواده‌ها و محله‌های ما خواهد بود. از طریق پر کردن این فرم سرشماری، از داده‌ها و اطلاعات شما بمنظوره تصمیم‌گیری در خصوص مکان ساخت بیمارستان‌های جدید، بهبود برنامه‌های بهداشتی وافزایش مشاغل و فرصت‌های شغلیاستفاده خواهد شد.

اطلاعاتی را که در طول سرشماری سال 2020 جمع آوری می‌شوند، نمی‌توان به اشتراک گذاشت یا به هیچ طریقی علیه شما به کار برد. از اطلاعات شما فقط برای تولید آمار استفاده می‌شود، نمی‌توان این اطلاعات را با سازمان‌های مهاجرتی یا سازمان‌های اجرای قانون به اشتراک گذاشت و نمی‌توان از این اطلاعات برای تعیین واجد شرایط بودن شما برای دریافت مزایای دولتی استفاده کرد. حریم خصوصی شما موضوعی جدی برای ما است و ما متعهد به ایمن و محفوظ نگه داشتن اطلاعات شما هستیم.

سرشماری سال 2020 تعداد نمایندگان کالیفرنیا در مجلس نمایندگان ایالات متحده و تعداد آرای ما در هیئت انتخاب‌کنندگان رئیس جمهور را تعیین خواهد کرد. از اطلاعات شما همچنین برای تعیین مجدد مرزهای مجلس ایالتی و مجلس سنا استفاده خواهد شد. مشارکت شما در سرشماری سال 2020 تضمین می‌کند که شما و جوامع شما تعداد عادلانه‌ای نماینده داشته باشید!

سوالات؟

Potter The Otter