Home Banner - For All

Մատչելի կրթություն

Ձեռնարկություններ

Երեխայի խնամք

Ընտանեկան ծառայություններ

Առողջապահություն

Առողջ սնունդ

Աշխատատեղեր

Զբոսայգիներ

Քաղաքական ուժ

Ճանապարհներ

Ապահովություն

FOR ALL

Tell us why the Census matters to you. Click and type.

Ի՞նչ է մարդահամարը:

Ամեն 10 տարին մեկ, կալիֆորնիացիները Մարդահամար են լրացնում յուրաքանչյուր անձի ճշգրիտ հաշվարկն ունենալու համար: Մարդահամարը որոշում է մեր դաշնային ֆինանսավորումը համայնքային կարևոր ծառայությունների համար, որոնք օգնում են աջակցել մեր ընտանիքներին և մեր բաժին քաղաքական ուժին Կալիֆորնիայում և Վաշինգտոնում:
Հաջորդ Մարդահամարը կկայանա 2020 թ. Գարնան: Եկե՛ք վստահ լինենք, որ բոլոր կալիֆորնիացիները հաշվառված են այդ միջոցները տանը պահելու համար:

Հրավերները փոստով ուղարկված են

Մարտի 12-ից 20

Փոստով հրավերներ կուղարկվեն՝ առցանց լրացնելու 2020 թ. Մարդահամարի հարցարանը:

Հիշեցման նամակներ

Մարտի 16-ից 24

Փոստով հիշեցման նամակներ կուղարկվեն:

Հիշեցում բացիկ

Մարտի 26-ից ապրիլի 3

Փոստով հիշեցման բացիկ կուղարկվի:

Մարդահամարի օրը

Ապրիլի 1

Մարդահամարի՛ օր:

Գրքույկ մարդահամարը ուղարկված է փոստով

Ապրիլի 8-ից16

Փոստով կուղարկվի ևս մեկ հիշեցում և տպագրված հարցարան:

Վերջնական բացիկներ ուղարկվեցին

Ապրիլի 20-ից 27

Փոստով վերջնական բացիկներ կուղարկվեն անձամբ հետևումից առաջ:

Մի՛ ուշացրեք: Ձեր մարդահամարի ձևաթուղթն անպայման լրացրեք ապրիլի 30-ից առաջ:

Երբ է 2020 թ. Մարդահամարը

2020 թ. Մարդահամարը կօգնի որոշել, թե միլիարդավոր դոլարներն ինչպես կհասնեն մեր ընտանիքներին: Ձեր պատասխանները կօգնեն ֆինանսավորել երկոտասնյակներով ծրագրեր, որոնք անհրաժեշտ միջոցներ են ապահովում կալիֆորնիացիներին: Մարդահամարը կֆինանսավորի դպրոցներ, երեխայի խնամքի ծրագրեր, ճանապարհների պահպանման ծրագրեր և սոցիալական օգնության ծրագրեր:

2020 թ. Մարդահամարը կերաշխավորի առողջությունն ու բարօրությունը մեր ընտանիքների և թաղամասերի: Ձևաթուղթը լրացնելով, ձեր տվյալները կօգտագործվեն որոշելու որտեղ նոր հիվանդանոցներ կառուցել, բարելավել մեր առողջապահական ծրագրերը և ավելացնել աշխատատեղերն ու առևտրական պատեհությունները:

2020 թ. Մարդահամարի ընթացքում հավաքվող տեղեկությունը չի կարելի որևէ կերպ կիսել կամ օգտագործել ձեր դեմ: Ձեր տեղեկությունը օգտագործվում է միայն վիճակագրական տվյալներ ստեղծելու համար, այն չի կարող կիսվել ներգաղթի կամ իրավապահ մարմինների հետ, և այն չի կարող օգտագործվել կառավարական նպաստների ձեր իրավասությունը որոշելու համար: Մենք ձեր գաղտնիությանը լրջորեն ենք վերաբերվում և մենք հանձն ենք առել ձեր տեղեկությունն ապահով և անվտանգ դարձնել:

2020 թ. Մարդահամարը կորոշի Կալիֆորնիայի ներկայացուցիչների քանակը ԱՄՆ Ներկայացուցիչների տան մեջ և քվեների քանակը Ընտրական քոլեջում: Ձեր տեղեկությունները կօգտագործվեն նաև Նահանգի Օրենսդիր ժողովի և Ծերակույտի սահմանները վերագծելու համար: 2020 թ. Մարդահամարին մասնակցելը երաշխավորում է, որ դուք և ձեր համայնքները ունենաք արդա՛ր ներկայացուցչություն:

Հարցեր

Potter The Otter