2020 թ. Մարդահամարի մասին

Ամեն 10 տարին մեկ, կալիֆորնիացիները Մարդահամար են լրացնում յուրաքանչյուր անձի ճշգրիտ հաշվարկն ունենալու համար: Մարդահամարը որոշում է մեր ընտանիքներին աջակցող համայնքային կարևոր ծառայությունների համար մեր նահանգի մասնաբաժինը քաղաքական ներկայացուցչության և ֆինանսավորման մարզում:
Հաջորդ Մարդահամարը կկայանա 2020 թվին: Եկե՛ք երաշխավորենք, որ բոլոր կալիֆորնիացիները հաշվառված են 2020 թ. Մարդահամարում՝ այդ միջոցները տանը պահելու համար:

Փող և ուժ

2020 թ. Մարդահամարը կորոշի, թե Կալիֆորնիայում ինչպես են բաշխվում միլիարդավոր դոլարները: Թերագնահատումը կարող է ազդել մեր դպրոցների, առողջապահական ծառայությունների, երեխայի խնամքի, արտակարգ իրավիճակի ծառայությունների և շատ ուրիշ ծրագրերի ֆինանսավորման վրա:
2020 թ. Մարդահամարը կորոշի Կալիֆորնիայի՝ Կոնգրեսական անդամների և Ընտրական քոլեջի քվեների քանակը: Լրիվ հաշվարկը նշանակում է ավելի շատ անձինք ուժի դիրքերում, ովքեր իրականում ներկայացնում և պաշտպանում են մեր համայնքները:

Ապահով և գաղտնի

2020 թ. Մարդահամարը յուրաքանչյուր կալիֆորնիացիի մեր ապագան երաշխավորելու պատեհությունն է: Մի վախեցեք, ձեր Մարդահամարի պատասխանները ապահով են և անվտանգ: 2020 թ. Մարդահամարի ծիրում հավաքվող տեղեկությունը չի կարելի որևէ կերպ կիսել ուրիշ կառավարական գործակալությունների հետ կամ օգտագործել ձեր դեմ:

Ամբողջացուցէք Մարդահամարը

Ժամանակի սանդղակները ենթակա են փոփոխման: Ճշգրտված ժամանակի սանդղակը տեսեք այստեղ՝ USCB-ի ճշգրտված գործառնական ժամանակի սանդղակ

Անիկա Արագ է եւ դիւրին

9 պարզ հարցերին պատասխանելու համար ընդամենը մի քանի րոպե հատկացնելը օգնում է որոշել դոլարները, որոնք ֆինանսավորում են կարևոր ծրագրեր առաջիկա 10 տարիների համար:

Հանրաքուէն անվտանգ  է եւ ապահով

Ձեր 2020 թ. Մարդահամարի տվյալներն անվտանգ են, պաշտպանված և գաղտնի:

Ինչպես լրացնել Մարդահամարը

2020 թ. Մարդահամարը լրացնելու համար պահանջվում է ձեր մասնակցությունը: Բարեբախտաբար, ունեք պատասխանելու երեք կերպ:
Որն էլ ընտրեք, պարզապես անպայմա՛ն լրացրեք ձևաթուղթը:

By Computer Icon

Առցանց

Առաջին անգամ լինելով, Մարդահամարի ձևը առցանց տրամադրելի է լրացման համար – 2020 թ. Մարդահամարը լրացրեք այսօ՛ր:

Լրացրեք Մարդահամարը

Census By Phone - Phone Icon

Հեռախոսով

2020 թ. Մարդահամարը կարող եք լրացնել հեռախոսով 13 լեզուներով, ներառյալ՝ Խուլերի համար հեռահաղորդակցական սարքը:

Census By Mail - Mail Icon

Փոստով

Մարդահամարի թղթյա ձևաթուղթը տրամադրելի կլինի 13 լեզուներով և այն հնարավոր է փոստով վերադարձնել ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենյակ (U.S. Census Bureau):

Հաճախակի տրվող հարցեր

Քալիֆորնիան յանձնառու է մի ամբողջական եւ ճշգրիտ հաշուարկի, որը ներառում է բոլորին՝ անկախ ներգաղթի կամ քաղաքացիութեան կարգավիճակից: Քալիֆորնիան աւելի շատ աղբիւրներ է ներդրել, քան որեւէ այլ նահանգ, որպէսզի երաշխաւորի մեր իրար հասնելու եւ կրթութեան ջանքերի ուժեղ եւ արդիւնավէտ լինելը: Քալիֆորնիան յանձն է առել համագործակցել գործընկերների հետ՝ հսկելու դաշնային ջանքերը, ցրելու վախը եւ ապատեղեկատուութիւնը, եւ երաշխաւորելու, որ բոլոր քալիֆորնիացիները հասկանան իրենց պաշտպանուած լինելը 13րդ Տիտղոսի ներքոյ:

 • Նահանգներին, վարչաշրջաններին և համայնքներին տրվող մի շարք դաշնային դրամամիջոցներ, դրամաշնորհներ և աջակցություններ հիմնված են բնակչության վրա:
 • Յուրաքանչյուրի համար վճռորոշ է հաշվառված լինելը՝ անկախ ներգաղթի կարգավիճակից: Երբ պատասխանում եք Մարդահամարին, օգնում եք, որ Ձեր համայնքն ստանա դաշնային դրամամիջոցների իր բաժինը:
 • Ձեռնարկությունները Մարդահամարի տվյալներից օգտվում են գործարաններ, գրասենյակներ և վաճառատներ կառուցելու համար, և սա աշխատատեղեր է ստեղծում:
 • Շինարարները Մարդահամարի տվյալներից օգտվում են նոր բնակարաններ կառուցելու և թաղամասեր վերակենդանացնելու համար:
 • Տեղական կառավարությունները Մարդահամարի տվյալներից օգտվում են հանրային անվտանգության և արտակարգ իրավիճակների դեմ պատրաստվածության համար:

Ամէն անձ պարտաւոր է արձագանգել Մարդահամարին: Անկախ ներգաղթի կամ քաղաքացիութեան կարգավիճակից՝ բոլոր քալիֆորնիացիներն ունեն որոշակի տարրական իրաւունքներ, եւ ԱՄՆ Սահմանադրութիւնը պարտաւորեցնում է ամբողջութեամբ հաշուել Միացեալ Նահանգներում բնակուող բոլոր անձանց: Ճակատագրական է, որ բոլոր քալիֆորնիացիները հաշուարկուեն՝ երաշխաւորելու միջոցների արդար բաշխումը:

Ձեր համատեղ բնակուողների համար Մարդահամարը լրացնելիս, պէտք է հաշուէք բոլոր նրանց, ովքեր ապրում են ձեր տանը, 2020ի Ապրիլի 1ին: Բոլորը հաշուարկւում են այն վայրում, որտեղ նրանք ապրում են կամ իրենց ժամանակի մեծ մասն անցկացնում են 2020ի Ապրիլի 1ին:

Կարեւորութեամբ պէտք է յիշել հաշուել բոլոր երեխաներին, ովքեր բնակւում են ձեզ հետ: Սա ներառում է՝

 • Բոլոր երեխաներին, ովքեր ապրում են ձեր տանը, ներառեալ՝ հոգեզաւակները, թոռները, զարմուհիներն ու զարմիկները, եւ ընկերների երեխաները (նոյնիսկ եթէ նրանք ժամանակաւորապէս են ապրում ձեզ հետ):
 • Երեխաներին, ովքեր իրենց ժամանակը բաժանում են տների միջեւ, եթէ նրանք ձեզ հետ են ապրում 2020ի Ապրիլի 1ին:
 • Նորածիններին, նոյնիսկ նրանց, ովքեր ծնուել են 2020ի Ապրիլի 1ին, կամ ովքեր դեռ հիւանդանոցում են գտնւում այս ամսաթուին:

 • Կալիֆորնիայի Մարդահամարի գրասենյակը աջակցում է ուժեղ, համակարգված շփման և հաղորդակցման ջանքերին, որոնք կենտրոնացած են դժվար հաշվարկելի (HTC) բնակչությանը հասնելու վրա:
 • Մարդահամարի գրասենյակը համագործակցում է վարչաշրջանների, տեղական կառավարությունների, ցեղային կառավարությունների, տարածաշրջանային և համանահանգային համայնքային կազմակերպությունների, կրթության և այլ ոլորտների հետ:
 • Հաղորդակցման ջանքերը կնպատակադրեն օգնել կալիֆորնիացիներին հասկանալ, որ իրենց տեղեկությունը անձնական կմնա և ցրել ապատեղեկատվությունը:

 • Խիստ կարևոր է զգույշ լինել կասկածելի թվացող որևէ խնդրանքի նկատմամբ:
 • USCB-ը երբեք չի հարցնի հետևյալը՝
  • Վճարում հարցարանը լրացնելու համար
  • Սոցիալական ապահովության համարը
  • Ֆինանսական տեղեկություն
 • USCB բնագավառի անձնակազմը միշտ ցույց կտա Մարդահամարի գրասենյակի վավերական նույնականացման քարտ: Նրանց USCB-ի աշխատող լինելը կարող եք հաստատել նրանց անունը մուտքագրելով Մարդահամարի գրասենյակի անձնակազմի որոնիչում կամ կապ հաստատելով Կալիֆորնիայի տարածաշրջանային գրասենյակի հետ:
 • Դաշնային պաշտոնատար ձևանալը դաշնային հանցագործություն է, յուրաքանչյուր ոք, ով խախտում է այս օրենքը, ենթակա է բանտարկության:

 • Միացյալ Նահանգների մարդահամարի գրասենյակը (USCB) օրենքի առաջ պարտավոր է պաշտպանել և գաղտնի պահել իր կողմից հավաքված որևէ անձնական տեղեկություն:
 • ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենյակի իրավասությունները սահմանափակվում են Միացյալ Նահանգների օրենսգրքի13-րդ տիտղոսով: Այս օրենքները ոչ միայն Գրասենյակին իրավասություն են տալիս իր աշխատանքի համար, այլ նաև նախատեսում են հզոր պաշտպանություններ Մարդահամարի՝ անհատներից և ձեռնարկություններից տեղեկությունների համար:
 • ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենյակը պատասխաններն օգտագործում է վիճակագրական տվյալներ արտադրելու համար:
 • Անձնական տեղեկությունը չի կարելի հրապարակել երբ այն հավաքվում է: 72 տարի անցնելուց հետո, այն կարող է հրապարակվել պատմական նպատակներով Ազգային արխիվի կողմից: Օրենքի դեմ է անհատի կամ ձեռնարկության նույնականացման որևէ անձնական տեղեկություն, ինչպիսիք են անունները, հասցեները (ներառյալ GPS տվյալների ամբողջությունը), սոցիալական ապահովության համարները և հեռախոսահամարները բացահայտելը կամ հրապարակելը:
 • Պատասխանները չեն կարող օգտագործվել օրենքների հարկադրման նպատակներով կամ կառավարական նպաստների անձնական իրավասությունը որոշելու համար:
 • Անձնական տեղեկությունը չի կարող օգտագործվել պատասխանողների դեմ՝ ներգաղթի օրենքները հարկադրելու նպատակով:
 • ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենյակի աշխատողները երդվել են պաշտպանել գաղտնիությունը:  Տվյալներին հասանելիություն ունեցող յուրաքանչյուր անձ երդվել է մինչև մահ պաշտպանել անձնական տեղեկությունը և հասկանում է, որ այս օրենքի խախտման պատժամիջոցները կիրառելի են ողջ կյանքի ընթացքում:
 • Գաղտնիության խախտումը կամ տեղեկությունը կիսելը, բացի վիճակագրական նպատակներից, լուրջ դաշնային հանցագործություն է: Այս օրենքը խախտող որևէ անձ կդիմագրավի խիստ պատժամիջոցներ, ներառյալ՝ դաշնային բանտարկության վճիռ մինչև հինգ տարի, մինչև $250.000 տուգանք, կամ երկուսն էլ:

Առցանց խաբէութիւններից խուսափելը

Նենգակորզումը հանցագործութիւն է, որի ընթացքում ինչ-որ մէկը փորձում է ստանալ ձեր տեղեկութիւնը՝ ձեւացնելով, որ հանդիսանում է վստահելի անձ: Նենգակորզող էլեկտրոնային հասցէները յաճախ ձեզ ուղղորդում են մի կայք, որը իրական է թւում, բայց կեղծ է եւ կարող է վարակուած լինել վնասարար ծրագրակազմով:

Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ Մարդահամարի գրասենեակը երբեք չի ուղարկի անցանկալի էլ-նամակներ՝ պահանջելու ձեր մասնակցութիւնը 2020ի Մարդահամարին: Բացի այդ, Մարդահամարի գրասենեակը երբեք չի հարցնի հետեւեալ տեղեկութիւնները 2020ի Մարդահամարի ընթացքում՝

 • Ձեր Սոցիալական ապահովութեան համարը
 • Ձեր ֆինանսական տեղեկութիւնները, ինչպէս՝ դրամատան հաշիւը կամ վարկաքարտի համարները
 • Դրամ կամ նուիրատուութիւն

Բացի այդ, Մարդահամարի գրասենեակը որեւէ կուսակցութեան անունից չի կապուի ձեզ հետ:

Տանը ապահով մնալը

Եթէ ինչ-որ անձ այցելում է ձեր տուն՝ 2020ի Մարդահամարի համար պատասխան հաւաքելու համար, կարող էք անել հետեւեալը, իրենց ինքնութիւնը հաստատելու համար՝

 • Ստուգէք՝ համոզուելու համար, որ նրանք ունեն վաւերական ինքնութեան նշան իրենց լուսանկարով, ԱՄՆ առեւտրի բաժանմունքի ջրանշանով եւ ժամկետանցման ամսաթուով:
 • Եթէ այնուամենայնիւ հարցեր ունէք նրանց ինքնութեան մասին, կարող էք զանգահարել 800-923-8282 համարով, տեղի Մարդահամարի գրասենեակի ներկայացուցչի հետ խօսելու համար:
 • Կարող էք որոնել Մարդահամարի գրասենեակի անձնակազմի հասցէագրքում՝ գտնելու աշխատողների կապի տեղեկութիւնը, նրանց ինքնութիւնը հաստատելու համար – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi

Կասկածելի խարդախութեան հաղորդումը

Խարդախութեան կասկածի դէպքում, զանգահարէք ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենեակի Քալիֆորնիայի շրջանային գրասենեակ 213-314-6500 կամ անվճար 800-923-8282 համարով, տեղի մարդահամարի գրասենեակի ներկայացուցչի հետ խօսելու համար: Եթէ որոշւում է, որ ձեր դուռը եկած այցելուն չի աշխատում Մարդահամարի գրասենեակի համար, դիմէք ձեր տեղի ոստիկանական վարչութեան:

ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենեակի դաշտային աշխատողները միշտ ցոյց կը տան Մարդահամարի գրասենեակի վաւերական նոյնականացուցիչ, որը ներառում է նրանց լուսանկարը, ԱՄՆ առեւտրի բաժանմունքի ջրանիշ եւ ժամկետանցման ամսաթիւ: ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենեակը երբեք չի պահանջի հետեւեալը՝

 • Հարցարանը լրացնելու համար վճարում
 • Սոցիալական ապահովութեան համար
 • Ֆինանսական տեղեկութիւն, ինչպէս՝ դրամատան հաշիւը կամ վարկաքարտի համարները

Նրանց ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենեակի աշխատակից լինելը կարող էք հաստատել իրենց անունը մուտքագրելով Մարդահամարի գրասենեակի անձնակազմի որոնիչում կամ կապ հաստատելով Քալիֆորնիայի շրջանային գրասենեակի հետ 213-314-6500 համարով, կամ զանգահարելով անվճար 800-923-8282 համարով: Ի յաւելումն, կարող էք որոնել Մարդահամարի գրասենեակի անձնակազմի հասցէագրքում, գտնելու աշխատողների կապի տեղեկութիւնը՝ նրանց ինքնութիւնը հաստատելու համար – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi

Դաշնային պաշտօնատար անձ ձեւանալը դաշնային հանցագործութիւն է, եւ իւրաքանչիւր ոք, ով խախտում է այս օրէնքը, ենթակայ է բանտարկութեան:

 • Կալիֆորնիայի Մարդահամարի գրասենյակը աջակցում է ուժեղ, համակարգված շփման և հաղորդակցման ջանքերին, որոնք կենտրոնացած են դժվար հաշվարկելի (HTC) բնակչությանը հասնելու վրա:
 • Մարդահամարի գրասենյակը համագործակցում է վարչաշրջանների, տեղական կառավարությունների, ցեղային կառավարությունների, տարածաշրջանային և համանահանգային համայնքային կազմակերպությունների, կրթության և այլ ոլորտների հետ, որպեսզի երաշխավորի, որ ամենից դժվար հաշվառելի կալիֆորնիացիներին հասել են:
 • Հաղորդակցման ջանքերը կնպատակադրեն օգնել կալիֆորնիացիներին հասկանալ, որ իրենց տեղեկությունը անձնական կմնա և ցրել ապատեղեկատվությունը:

2020 թ. Մարդահամարի հարցարանը հարց ՉԻ ներառի անհատի քաղաքացիական կարգավիճակի մասին: Ամեն անձ, անկախ իր ներգաղթի կարգավիճակից, ունի որոշակի տարրական իրավունքներ: Նրանց համար, ովքեր մտավախություններ ունեն իրենց դռները բացելու վերաբերյալ, կան մասնակցե կարողանալու ուրիշ կերպեր: Կարող եք մասնակցել առցանց և հեռախոսով, օգտվելով ձեր տան հարմարավետությունից, կամ համայնքի բանեցրած օգնության կենտրոնից:  Խնդրում ենք լրացնել ձեր Մարդահամարի հարցարանը: Անավարտ հարցարանը կարող է մեծացնել պատասխան չտալու պատճառով ԱՄՆ մարդահամարի գրասենյակի (U.S. Census Bureau) կողմից հետևման հավանականությունը: Ընտանիքները 2020 թ. Մարդահամարին առցանց պատասխանելու հրավեր կստանան սկսած մարտի 12, 2020 թվից: Ձեր մասնակցությունը կենսական է և ձեր տեղեկությունը պաշտպանված է:

Գործադիր հրամանը չի ստեղծում առկա օրենքի ներքո արտոնված սահմաններից դուրս տարածվող տեղեկության կիսում: Ձեր տեղեկությունը գաղտնի է մնում: Գործադիր հրամանը նշում է, որ դաշնային և նահանգային միջոցներով հավաքված տեղեկությունը «չի կարելի և չպետք է օգտագործվի ներգաղթի հարկադիր գործողությունների բերման համար որոշակի անհատների դեմ»:

Յունուար-Մարտ 2019՝ ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենեակը բացում է Մարդահամարի 39 շրջանային գրասենեակներ՝ հասցէների ստուգման աջակցելու համար:

Յունիս-Սեպտեմբեր 2019՝ Մարդահամարի գրասենեակը բացում է Մարդահամարի մնացած 209 շրջանային գրասենեակները` աջակցելու եւ ղեկավարելու Մարդահամարի հաշուառողներին, որոնք աշխատում են ամբողջ երկրում` Մարդահամարը անցկացնելու համար:

Օգոստոս 2019՝ Մարդահամարի գրասենեակը իրականացնում է դաշտում հասցէների ստուգում: Մարդահամարի հարցման պատասխանատուները այցելում են տարածքներ, որտեղ վերջին տարիներին բնակարաններ են աւելացուել կամ կորել՝ երաշխաւորելու Մարդահամարի գրասենեակի հասցէների ցուցակի թարմ լինելը:

Յոնուար 2020՝ Մարդահամարի գրասենեակը սկսում է հաշուել բնակչութիւնը հեռաւոր Ալասկայում:

Ապրիլի 1, 2020՝ Մինչեւ այս ամսաթիւը համատեղ բնակուողները կը ստանան 2020ի Մարդահամարին մասնակցելու հրաւէր: Համատեղ բնակուողներն այնուհետեւ կ՛ունենան արձագանգելու երեք տարբերակ՝ առցանց, փոստով, կամ հեռախօսով: Այս ամսաթիւը վերջնաժամկէտ չէ. դա պարզապէս այն ամսաթիւն է, երբ մարդիկ պէտք է հաշուած լինեն իրենց մարդահամարի ձեւաթղթում (օրինակ՝ որտեղ էին նրանք ապրում Ապրիլի 1ին, քանի հոգի կայ իրենց ընտանիքում եւ այլն):

Ապրիլ 2020՝ Մարդահամարի հարցման պատասխանատուները սկսում են հետեւել ընտրուած քոլեջների եւ համալսարանների շուրջ գտնուող համատեղ բնակուողների: Մարդահամարի հարցման պատասխանատուները սկսում են նաեւ իրականացնել որակի ստուգման գնահատումներ:

Մայիս 2020՝ Մարդահամարի գրասենեակը սկսում է հետեւել չարձագանգքած համատեղ բնակուողների:

Դեկտեմբեր 2020՝ Մարդահամարի գրասենեակը նախագահին է յանձնում մասնաբաժինների հաշուարկները:

ՆՇՈՒՄ՝ 2019ի աշնանից մինչեւ 2020ի ամառ, Քալիֆորնիայի գործընկեր կազմակերպութիւնները կը լինեն առաւել դժուար հաշուարկուող համայնքներում, իրականացնելու շփում եւ կրթութիւն, որոնք կ՛օգնեն բարձրացնել իրազեկութիւնը հաշուարկի կարեւորութեան վերաբերեալ:

 • Մարտի 12՝ Սկսվում է 2020 թ. Մարդահամարը
 • Ապրիլի 8-ից 30՝ Փոստով ուղարկվում են Մարդահամարի թղթյա ձևերը
 • Ապրիլի 27-ից մայիսի 9՝ Փոստով ուղարկվում են վերջնական բացիկները
 • Ապրիլից հոկտեմբերի 31՝ 2020 թ. Մարդահամարը լրացրեք առցանց, հեռախոսով կամ փոստով
 • Հունիսի կեսերին՝ Մարդահամարի աշխատողները կսկսեն այցելել ընտանիքների, որոնք չեն պատասխանել 2020 թ. Մարդահամարին

Ժամանակի սանդղակները սպասում են վավերացման: Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ 2020 թ. Ապրիլի 13-ին ԱՄՆ Մարդահամարի գրասենյակը հայտարարեց գործառնությունների բարձրակետի հետաձգումը մինչև հունիսի 1, տվյալների հավաքումը 2020 թ. Հոկտեմբերի 31-ին եզրափակելու համար: Մամլո հաղորդագրություն այստեղ: Ճշգրտված ժամանակի սանդղակը տեսեք այստեղ՝ USCB-ի ճշգրտված գործառնական ժամանակի սանդղակ

Հարցեր

Potter The Otter