ហេតុអ្វីបានជាជំរឿនមានសារៈសំខាន់

មាន​បញ្ហា​ប្រឈមជាច្រើននៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ 2020 ហើយ​សហគមន៍​របស់យើង​ មិនអាច​មានលទ្ធភាពរ៉ាប់រង​សម្រាប់​ការ​រាប់​ចំនួនមិនបានត្រឹម​ត្រូវនោះ​ទេ​​។​ ធនធាន​សង្កាត់​សំខាន់ៗ​នៅក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ទាំងមូល គឺ​អាស្រ័យលើ​មូលនិធិ​សហព័ន្ធ​ដែលផ្អែកលើ​ព័ត៌មានដែល​ប្រមូល​​បាន​អំឡុងពេលធ្វើជំរឿននេះ​។​

លើកកម្ពស់សង្កាត់របស់យើង

ជំរឿន​ឆ្នាំ 2020 នឹង​សម្រេច​ថា​តើ​ត្រូវ​បែងចែក​ទឹកប្រាក់​ចំនួន​​ប៉ុន្មាន​​ពាន់លានដុល្លា​រ​ទៅដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើង​​។​ ចម្លើយរបស់អ្នក​នឹង​ជួយ​​ផ្តល់ជាមូលនិធិ​ដល់កម្មវិធីមួយ​ចំនួន​ដែល​ផ្តល់នូវ​ធនធាន​សំខាន់ៗ​ទៅដល់ពលរដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​។​ ជំរឿននេះ​ នឹងផ្តល់មូលនិធិ​ដល់សាលារៀន កម្មវិធី​ថែទាំកុមារ គម្រោងថែទាំជួ​សជុល​ផ្លូវ​ថ្នល់​ និង​កម្មវិធីជំនួយ​សង្គម​។​

  • កែលម្អសាលារៀនតាមមូលដ្ឋាន
  • កែលម្អវិថី និងផ្លូវថ្នល់
  • កសាងលំនៅដ្ឋានដែលមានតម្លៃសមរម្យ
Uplift Neighborhoods - Icon
Community Wellness - Icon

សុខុមាលភាពសហគមន៍

ជំរឿន​ឆ្នាំ​ 2020 នឹង​ធានា​បាននូវ​សុខភាព និង​សុខុមាលភាព​របស់​ក្រុមគ្រួសារ​ និង​សង្កាត់របស់​យើង​។​ តាមរយៈការ​បំពេញ​ទម្រង់បែបបទ​នេះ ទិន្នន័យ​របស់អ្នក​ត្រូវ​បាន​ប្រើប្រាស់​ដើម្បីសម្រេច​ពីទីកន្លែង​ដែលត្រូវ​សាងសង់​មន្ទីរ​ពេទ្យ​​ថ្មី កែលម្អ​កម្មវិធីសុខភាព និង​បង្កើនការងារនិង​ឱកាសអាជីវកម្ម​។​

  • សាងសង់មន្ទីរពេទ្យថ្មី
  • កែលម្អសេវាសុខភាព
  • បង្កើនការងារ និងឱកាសអាជីវកម្ម

សុវត្ថិភាព
និងការរក្សាការសម្ងាត់

ព័ត៌មានដែល​ប្រមូល​បាន​អំឡុង​ពេល​ជំរឿនឆ្នាំ​ 2020 មិន​អាច​​ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយ​ ឬ​ប្រើប្រាស់​ប្រឆាំង​លើ​រូបអ្នក​ដោយ​ប្រការ​ណា​មួយ​ឡើយ​។​ ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​ ត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បី​បង្កើត​ស្ថិតិតែ​ប៉ុណ្ណោះ វា​មិនអាច​ចែករំលែក​​ទៅ​​ភ្នាក់ងារ​អន្តោប្រវេសន៍ និង​ភ្នាក់ងារ​អនុវត្ត​ច្បាប់​នោះទេ ហើយ​វាក៏​​មិនអាច​ប្រើប្រាស់​ដើម្បីកំណត់​អំពីសិទ្ធិរបស់អ្នកក្នុងការទទួលបាន​អត្ថប្រយោជន៍​​រដ្ឋាភិបាល​ណាមួយ​ដែរ​​។​ យើង​គិត​អំពី​សិទ្ធិឯកជនភាព​របស់អ្នក​យ៉ាង​យកចិត្តទុកដាក់​បំផុត ហើយយើង​ប្តេជ្ញាចិត្ត​ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ឲ្យ​ព័ត៌មាន​របស់អ្នក​មានសន្តិសុខនិង​សុវត្ថិភាព​។​

Confidential - Icon
A Voice for CA - Icon

អំណាចនយោបាយ

ជំរឿន​ឆ្នាំ​ 2020 នឹង​កំណត់អំពី​ចំនួន​អ្នកតំណាង​ដែល​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ត្រូវ​មាន ​នៅក្នុង​សភាតំណាងរាស្ត្រ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ និង​​ចំនួន​ការបោះឆ្នោត​ដែល​យើងមាននៅក្នុង​ការបោះឆ្នោត​​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​។​ ព័ត៌មានរបស់អ្នកក៏​នឹងត្រូវ​​​ប្រើ​ដើម្បី​កែប្រែ​ព្រំ​ដែន​កំណត់រវាង​សភា និង​ព្រឹទ្ធសភា​ផង​ដែរ​។​ ការចូលរួមនៅក្នុងជំរឿនឆ្នាំ​ 2020 គឺត្រូវធានា​ថា​អ្នក​និង​សហគមន៍​របស់អ្នក​ នឹង​មាន​ការធ្វើជាតំណាង​ប្រកបដោយ​យុត្តិធម៌!

  • ការបែងចែកអាសនៈសាជាថ្មី
  • ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី/អនុប្រធានាធិបតី
  • ការបែងចែកមណ្ឌលសាជាថ្មី

សហគមន៍ដែលបានរាប់ចំនួនប្រជាជនមិនត្រឹមត្រូវនាពេលកន្លងមក

សហគមន៍​ជាច្រើននៅក្នុង​រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ា​ បានធ្វើជាតំណាង​តិចតួច​ ឬ​បានរាប់ចំនួនមិន​ត្រឹម​ត្រូវ​​​នៅក្នុង​ការធ្វើជំរឿន​កន្លងទៅ​។​ ការរាប់ចំនួនមិនបាន​ត្រឹមត្រូវ​ ​មានន័យថា ​រដ្ឋ​កាលីហ្វ័រញ៉ា​ មិនទទួលបាន​ចំណែក​មូលនិធិនិងការធ្វើជា​តំណាង​ប្រកប​ដោយយុត្តិធម៌នោះទេ​ ដោយសារតែ​អ្នកដែលរស់នៅក្នុង​រដ្ឋ​របស់យើង​ត្រូវបាន​រាប់ចំនួន​មិនបាន​គ្រប់គ្នា​។​ សូមមើល​ផែនទីខាងក្រោ​ម​ដើម្បី​ពិនិត្យ​មើលថា​តើ​សហគមន៍​របស់អ្នក​មានការប្រឈមទៅនឹង​ការរាប់ចំនួនមិនបាន​ដិត​ដល់​​ដែរឬទេ​។​

មើលផែនទី។

សំណួរ?

Potter The Otter