Dịch Vụ Giáo Dục Giá Phải Chăng

Các Doanh Nghiệp

Giữ Trẻ

Dịch Vụ Gia Đình

Sức Khỏe

Thực Phẩm Lành Mạnh

Việc Làm

Công Viên

Quyền Lực Chính Trị

Đường Sá

An Toàn

Cho tất cả

Điều Tra Dân Số là gì?

Cứ mỗi 10 năm, người dân California lại điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số để thống kê chính xác từng người. Điều Tra Dân Số quyết định nguồn ngân quỹ liên bang phân bổ cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng giúp hỗ trợ các gia đình của chúng ta và chia sẻ quyền lực chính trị ở California và Washington D.C.

Cuộc Điều Tra Dân Số Năm 2020 hiện đang diễn ra! Quý vị có ba cách để hoàn thành bản Điều Tra Dân Số: trực tuyến, qua điện thoại và qua thư. Cuộc Điều Tra Dân Số giúp bảo đảm các nguồn lực sẽ mang lại lợi ích cho cộng đồng của chúng ta trong mười năm tới.

Điền mẫu Thống Kê Dân Số

Các Mốc Thời Gian Có Thể Thay Đổi. Xem mốc thời gian được điều chỉnh tại đây: Mốc Thời Gian Hoạt Động Được Điều Chỉnh Của USCB

Nhanh và Dễ.

Hãy dành vài phút để trả lời 9 câu hỏi đơn giản giúp quyết định số tiền ngân sách tài trợ cho các chương trình quan trọng trong 10 năm tới.

Thống Kê Dân Số an toàn và đảm bảo.

Dữ liệu Điều Tra Dân Số 2020 của quý vị luôn được đảm bảo an toàn, bảo vệ và bảo mật.

Điều Tra Dân Số 2020 sẽ giúp quyết định cách mà hàng tỷ đô la đến tay các gia đình của chúng ta ra sao. Các câu trả lời của quý vị sẽ giúp tài trợ hàng chục chương trình cung cấp các nguồn lực thiết yếu cho người dân California. Cuộc Điều Tra Dân Số sẽ cung cấp nguồn tài trợ cho các trường học, chương trình giữ trẻ, các dự án bảo trì đường sá và các chương trình hỗ trợ xã hội.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của các gia đình và khu dân cư của chúng ta. Bằng việc điền vào biểu mẫu này, dữ liệu của quý vị được sử dụng để quyết định các bệnh viện mới được xây dựng ở đâu, giúp cải thiện các chương trình sức khỏe của chúng ta, và tạo thêm công ăn việc làm cũng như cơ hội kinh doanh.

Các thông tin được thu thập trong cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ không bị chia sẻ hoặc sử dụng để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào. Thông tin của quý vị sẽ chỉ được sử dụng để tạo số liệu thống kê, và sẽ không bị chia sẻ với các cơ quan thực thi quy định nhập cư và hành pháp, cũng như không được sử dụng để xác định điều kiện hội đủ nhận các phúc lợi chính phủ. Chúng tôi rất nghiêm khắc trong việc bảo vệ quyền riêng tư của quý vị và chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn và an ninh cho thông tin của quý vị.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ xác định số đại biểu của California ở Hạ Viện Hoa Kỳ và số phiếu Đại Cử Tri mà chúng ta có. Thông tin của quý vị cũng sẽ được sử dụng để vẽ lại các địa giới của Quốc Hội và Thượng Viện Tiểu Bang. Việc tham gia vào Điều Tra Dân Số 2020 đồng nghĩa với việc đảm bảo rằng quý vị và cộng đồng của quý vị có sự đại diện công bằng!

Câu hỏi?

Potter The Otter