Giới thiệu về Điều Tra Dân Số 2020

Cứ mỗi 10 năm, người dân California lại điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số để thống kê chính xác từng người. Điều Tra Dân Số quyết định tỷ lệ đại diện chính trị của tiểu bang chúng ta và nguồn ngân quỹ cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng giúp hỗ trợ các gia đình của chúng ta.

Cuộc Điều Tra Dân Số tiếp theo là vào năm 2020. Hãy cùng đảm bảo là mọi người dân California đều được thống kê trong cuộc Điều Tra Dân Số 2020 để giữ lại các nguồn lực cho tiểu bang!

Tiền bạc và Quyền lực

Điều Tra Dân Số 2020 sẽ quyết định cách phân bổ hàng tỷ đô la ở California. Việc thống kê thiếu có thể tác động đến nguồn tài trợ cho các trường học, dịch vụ y tế, dịch vụ giữ trẻ, dịch vụ khẩn cấp và nhiều chương trình khác của chúng ta.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ quyết định số đại biểu của California trong Quốc Hội và số phiếu Đại Cử Tri. Việc thống kê đầy đủ nghĩa là có thêm người nắm quyền đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các cộng đồng của chúng ta.

An toàn và Bảo mật

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 là cơ hội để mọi người dân California đảm bảo cho tương lai chúng ta. Không cần sợ hãi. Các câu trả lời Điều Tra Dân Số của quý vị được giữ an toàn và bảo mật. Thông tin thu thập từ cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ không được chia sẻ bởi các cơ quan chính quyền hay được sử dụng để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào.

Thư mời

Ngày 12-Ngày 20 tháng 3

Giấy mời sẽ được gửi qua thư để quý vị hoàn thành bảng câu hỏi điều tra dân số 2020 trực tuyến.

Thư nhắc nhở

Ngày 16-Ngày 24 tháng 3

Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp nhắc nhở

Ngày 26 tháng 3-Ngày 3 tháng 4

Bưu thiếp nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Ngày điều tra dân số

Ngày 1 tháng 4

Ngày Điều Tra Dân Số!

Điều tra dân số cứng

Ngày 8-Ngày 16 tháng 4

Thư nhắc nhở một lần nữa và bảng câu hỏi trên giấy sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp cuối cùng được gửi qua đường bưu điện

Ngày 20-Ngày 27 tháng 4

Bưu thiếp cuối cùng sẽ được gửi đi trước khi có người trực tiếp đến nhà quý vị.

Đừng trì hoãn! Hãy nhớ điền biểu mẫu điều tra dân số trước ngày 30 tháng 4.

Điều Tra Dân Số 2020 diễn ra khi nào

Cách Hoàn Thành Điều Tra Dân Số

Quý vị bắt buộc phải tham gia điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số 2020. Thật may là quý vị có ba cách để trả lời.

Dù quý vị chọn cách nào, hãy đảm bảo là quý vị điền biểu mẫu này đầy đủ!

Census By Mail - Mail Icon

Qua Thư

Biểu mẫu Điều Tra Dân Số bằng giấy sẽ có sẵn bằng 13 ngôn ngữ và có thể được gửi lại cho Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ qua thư.

Census By Phone - Phone Icon

Qua Điện Thoại

Có thể hoàn thành Điều Tra Dân Số qua điện thoại bằng 59 ngôn ngữ.

By Computer Icon

Trực Tuyến

Lần đầu tiên, biểu mẫu Điều Tra Dân Số sẽ sẵn có để hoàn thành trực tuyến bằng 13 ngôn ngữ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp về Cuộc Điều Tra Dân Số 2020

California cam kết đếm đầy đủ và chính xác tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư hay tư cách công dân. California đã đầu tư nhiều nguồn lực hơn bất kỳ tiểu bang nào khác để đảm bảo rằng các nỗ lực tiếp cận và phổ biến thông tin cho cộng đồng của chúng ta mạnh mẽ và hiệu quả. California cam kết hợp tác với các đối tác để giám sát nỗ lực của liên bang, xua tan nỗi sợ hãi cùng thông tin sai lệch, đồng thời đảm bảo tất cả người dân California hiểu các biện pháp bảo vệ dành cho họ theo Tiêu Mục 13.

Một số nguồn ngân sách, tài trợ, và hỗ trợ của liên bang cho tiểu bang, quận và cộng đồng đều dựa trên dân số.

Việc tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư, đều được thống kê là rất quan trọng. Khi quý vị trả lời Điều Tra Dân Số, quý vị giúp cộng đồng của mình nhận được phần ngân sách liên bang mà họ xứng đáng được hưởng.

 • Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để quyết định có nên xây nhà máy, văn phòng và cửa hàng không, và điều này tạo ra công ăn việc làm.
 • Các nhà đầu tư xây dựng địa ốc sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để xây dựng nhà mới và chỉnh trang các khu dân cư.
 • Các cơ quan chính quyền địa phương sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để đảm bảo an toàn công cộng và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

 • Bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2020, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một bưu thiếp qua thư cho họ biết các lựa chọn để điền bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số. Các lựa chọn đó bao gồm điền biểu mẫu trực tuyến, trả lời qua điện thoại hoặc điền một biểu mẫu trên giấy theo yêu cầu.
 • Các hộ gia đình không điền bảng câu hỏi trong giai đoạn tự trả lời sẽ được Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ liên hệ trong giai đoạn Liên Lạc Vì Không Phản Hồi.
  • Ngày 12-Ngày 20 tháng 3: Các hộ gia đình sẽ nhận được lời mời trả lời Điều Tra Dân Số 2020 trực tuyến. Một số hộ gia đình cũng sẽ nhận được bảng câu hỏi trên giấy.
  • Ngày 16-Ngày 24 tháng 3: Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi.
  • Nếu quý vị vẫn chưa trả lời
   • Ngày 26 tháng 3-Ngày 3 tháng 4: Bưu thiếp nhắc nhở sẽ được gửi đi.
   • Ngày 8-Ngày 16 tháng 4: Thư nhắc nhở và bảng câu hỏi trên giấy sẽ được gửi đi.
   • Bưu thiếp nhắc nhở lần cuối sẽ được gửi đi trước khi Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ đến để hỏi trực tiếp.
  • Nhân viên thống kê của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ có thể liên hệ với các hộ gia đình mới chỉ nộp bảng câu hỏi điền thiếu để thu thập câu trả lời hoàn chỉnh.

Tất cả mọi người phải trả lời Cuộc Điều Tra Dân Số. Bất kể tình trạng nhập cư hay tư cách công dân là gì, mọi người dân California đều có các quyền cơ bản nhất định và Hiến Pháp Hoa Kỳ yêu cầu đếm đầy đủ tất cả những người hiện cư trú tại Hoa Kỳ. Việc mọi người dân California đều được đếm đầy đủ là cực kỳ quan trọng để đảm bảo phân phối nguồn lực công bằng.

Khi điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số cho hộ gia đình quý vị, quý vị cần đếm tất cả những người sống tại nhà quý vị vào ngày 1 tháng 4 năm 2020. Tất cả mọi người được đếm tại địa điểm họ sống hoặc dành phần lớn thời gian vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.

Hãy nhớ đếm tất cả trẻ em sống cùng quý vị, bao gồm:

 • Tất cả trẻ em sống trong nhà quý vị, bao gồm con nuôi, cháu chắt, cháu họ và con cháu của bạn bè (ngay cả nếu các em chỉ tạm thời sống cùng quý vị).
 • Trẻ dành thời gian ở các nhà khác nhau, nếu trẻ sống cùng quý vị vào ngày 1 tháng 4 năm 2020.
 • Trẻ sơ sinh, kể cả trẻ sinh vào ngày 1 tháng 4 năm 2020 hay trẻ vẫn đang ở bệnh viện vào ngày đó.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ hỏi:

 • Có bao nhiêu người sống tại nhà quý vị vào ngày 1 tháng 4 năm 2020: Câu hỏi này sẽ giúp Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ đếm toàn bộ dân số Hoa Kỳ và đảm bảo rằng mọi người được đếm tại nơi họ sống vào Ngày Điều Tra Dân Số. Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ hỏi tên từng người trong hộ gia đình.
 • Căn nhà thuộc sở hữu hay thuê: Câu hỏi này sẽ giúp Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ lập số liệu thống liệu về quyền sở hữu nhà ở và thuê nhà. Tỉ lệ sở hữu nhà ở là một chỉ số cho biết tình hình kinh tế quốc gia và giúp quản lý các chương trình về nhà ở cũng như cung cấp thông tin cho việc đưa ra quyết định lập kế hoạch.
 • Giới tính của từng người trong nhà quý vị: Thông tin này cho phép Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ lập số liệu thống kê, có thể được sử dụng để lập kế hoạch và tài trợ cho các chương trình của chính phủ. Thông tin này cũng có thể được sử dụng để thực thi các điều luật, quy định và chính sách về chống phân biệt đối xử.
 • Tuổi của từng người trong nhà quý vị: Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ lập số liệu thống kê để hiểu rõ hơn về quy mô và đặc điểm của các nhóm tuổi khác nhau. Thông tin này giúp lập kế hoạch và tài trợ cho các chương trình của chính phủ hỗ trợ những nhóm tuổi cụ thể, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi.
 • Chủng tộc của từng người trong nhà quý vị: Thông tin này cho phép Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ lập số liệu thống kê về chủng tộc và các nhóm chủng tộc. Dữ liệu này giúp các cơ quan liên bang giám sát việc tuân thủ quy định về chống phân biệt đối xử như các quy định trong Đạo Luật về Quyền Bầu Cử và Đạo Luật về Dân Quyền.
 • Liệu có ai trong nhà quý vị có nguồn gốc Tây Ban Nha/Bồ Đào Nha, La-tinh hay Tây Ban Nha không: Thông tin này giúp lập số liệu thống kê về nhóm dân tộc đó. Đây là thông tin cần thiết để các cơ quan liên bang giám sát việc tuân thủ quy định về chống phân biệt đối xử như các quy định trong Đạo Luật về Quyền Bầu Cử và Đạo Luật về Dân Quyền.
 • Mối quan hệ của từng người trong nhà quý vị: Thông tin này cho phép Cục Điều Tra Dân Số tạo số liệu ước tính về các gia đình, hộ gia đình và những nhóm khác. Dữ liệu về mối quan hệ được sử dụng để lập kế hoạch và tài trợ cho các chương trình của chính phủ hỗ trợ các gia đình, bao gồm những người nuôi con một mình.

LƯU Ý: Trong biểu mẫu Điều Tra Dân Số sẽ KHÔNG có câu hỏi về tư cách công dân.

 • Mọi người trên cả nước đều phải hoàn thành mẫu Điều Tra Dân Số 2020. Thật may là quý vị có ba cách để trả lời.
 • Trực Tuyến
  • Lần đầu tiên, biểu mẫu Điều Tra Dân Số sẽ sẵn có để hoàn thành trực tuyến bằng 13 ngôn ngữ.
  • Các hướng dẫn bằng video và bản in cũng sẽ có sẵn bằng 59 ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, và sẽ có một video bằng Ngôn Ngữ Ký Hiệu Hoa Kỳ, cùng một bản hướng dẫn bằng chữ nổi braille.
 • Qua Điện Thoại
  • Có thể hoàn thành Điều Tra Dân Số qua điện thoại bằng 13 ngôn ngữ, bao gồm cả Thiết Bị Viễn Thông cho Người Khiếm Thính.
 • Qua Thư
  • Biểu mẫu Điều Tra Dân Số bằng giấy sẽ có sẵn bằng Tiếng Anh và Tiếng Tây Ban Nha và có thể được gửi lại cho Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ qua thư.
 • Dù quý vị chọn cách nào, hãy đảm bảo là quý vị điền biểu mẫu này đầy đủ!

 • Phải thật cẩn thận trước bất kỳ yêu cầu nào khả nghi.
 • Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ không bao giờ yêu cầu những điều sau đây:
  • Thanh toán tiền để điền bảng câu hỏi
  • Số An Sinh Xã Hội
  • Thông tin tài chính
 • Nhân viên tại cơ sở của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ luôn xuất trình thẻ ID của Cục Điều Tra Dân Số hợp lệ. Quý vị có thể xác nhận rằng họ là nhân viên của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ bằng cách nhập tên của họ vào chức năng Tìm Kiếm Nhân Viên Cục Điều Tra Dân Số hoặc liên hệ với Văn Phòng Khu Vực California.
 • Việc mạo danh một viên chức liên bang là tội ở cấp liên bang, và bất kỳ người nào vi phạm luật này đều bị phạt tù.

 • Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ (USCB) được luật pháp yêu cầu phải bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ thu thập và bảo mật thông tin đó.
 • Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ chịu ràng buộc theo Tiêu Mục 13 Bộ Luật Hoa Kỳ. Các luật này không chỉ cung cấp cho Cục quyền để làm việc của mình, mà còn quy định sự bảo vệ chắc chắn cho các thông tin mà cuộc Điều Tra Dân Số thu thập từ các cá nhân và doanh nghiệp.
 • Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sử dụng các câu trả lời để tạo ra số liệu thống kê.
 • Không được đăng thông tin cá nhân công khai sau khi thu thập. Sau 72 năm, nó có thể được Cục Lưu Trữ Quốc Gia đăng công khai cho các mục đích lịch sử. Sẽ là trái luật nếu tiết lộ hoặc công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào xác định một cá nhân hay doanh nghiệp, như tên, địa chỉ (kể cả tọa độ GPS), số An Sinh Xã Hội, và số điện thoại.
 • Không thể sử dụng các câu trả lời cho mục đích thực thi pháp luật hoặc để xác định điều kiện hội đủ nhận phúc lợi chính phủ của một người.
 • Không thể sử dụng thông tin cá nhân để chống lại người trả lời cho mục đích thực thi quy định nhập cư.
 • Các nhân viên Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ phải tuyên thệ sẽ bảo vệ tính bảo mật. Những người có quyền truy cập dữ liệu phải tuyên thệ trọn đời bảo vệ thông tin cá nhân và hiểu rằng các hình phạt nếu vi phạm luật này sẽ được áp dụng trọn đời.
 • Việc vi phạm tính bảo mật hoặc chia sẻ thông tin ngoài mục đích thống kê là một tội nghiêm trọng ở cấp liên bang. Bất cứ ai vi phạm luật này đều phải đối mặt với các hình phạt nặng, bao gồm án tù liên bang lên đến năm năm, phạt tiền lên đến $250,000 hoặc cả hai hình phạt trên.

Tránh Lừa Đảo Trực Tuyến

 • Giả mạo danh tính là hành vi phạm tội mà ai đó sử dụng để lấy thông tin của quý vị, bằng cách giả vờ là một đối tượng mà quý vị tin tưởng. Email giả mạo danh tính thường dẫn quý vị đến một trang web trông có vẻ thật nhưng là giả mạo và có thể bị nhiễm phần mềm độc hại.
 • Vui lòng lưu ý rằng Cục Điều Tra Dân Số sẽ không bao giờ gửi email bất ngờ để yêu cầu quý vị tham gia vào Cuộc Điều Tra Dân Số 2020. Ngoài ra, Cục Điều Tra Dân Số sẽ không bao giờ hỏi những thông tin sau trong Cuộc Điều Tra Dân Số 2020:
 • Số An Sinh Xã Hội của quý vị
  • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng hay số thẻ tín dụng của quý vị
 • Tiền bạc hay quyên góp
  • Ngoài ra, Cục Điều Tra Dân Số sẽ không thay mặt một đảng chính trị để liên hệ với quý vị.

An Toàn Khi Ở Nhà

 • Nếu có người đến nhà quý vị để thu thập câu trả lời cho Cuộc Điều Tra Dân Số 2020, quý vị có thể làm những việc sau để xác định danh tính của họ:
 • Kiểm tra để đảm bảo rằng họ có thẻ ID hợp lệ, có dán ảnh của họ, dấu chìm của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và ngày hết hạn.
 • Nếu quý vị vẫn có thắc mắc về danh tính của họ, quý vị có thể gọi đến số 800-923-8282 để trao đổi với người đại diện của Cục Điều Tra Dân Số tại địa phương.
 • Quý vị có thể tìm Danh Bạ Nhân Viên Cục Điều Tra Dân Số để xem thông tin liên lạc của nhân viên và xác nhận danh tính của họ – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi

Báo Cáo Nghi Ngờ Gian Lận

 • Nếu quý vị nghi ngờ có gian lận, hãy gọi đến Văn Phòng Khu Vực California của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ theo số 213-314-6500 hoặc đường dây miễn phí theo số 800-923-8282 để trao đổi với người đại diện của Cục Điều Tra Dân Số tại địa phương. Nếu xác định thấy người đến nhà quý vị không làm việc cho Cục Điều Tra Dân Số, hãy liên hệ với sở cảnh sát địa phương của quý vị.

 • Nhân viên thực địa của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ luôn xuất trình ID hợp lệ của Cục Điều Tra Dân Số có dán ảnh của họ, dấu chìm của Bộ Thương Mại Hoa Kỳ và ngày hết hạn. Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ sẽ không bao giờ hỏi những điều sau:
  • Trả tiền để điền bảng câu hỏi
  • Số An Sinh Xã Hội
  • Thông tin tài chính như số tài khoản ngân hàng hay số thẻ tín dụng
 • Quý vị có thể xác nhận họ là nhân viên của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ bằng cách nhập tên của họ vào chức năng Tìm Kiếm Nhân Viên Cục Điều Tra Dân Số hay bằng cách liên hệ với Văn Phòng Khu Vực California theo số 213-314-6500 hoặc đường dây miễn phí theo số 800-923-8282. Ngoài ra, quý vị có thể tìm Danh Bạ Nhân Viên Cục Điều Tra Dân Số để xem thông tin liên lạc của nhân viên và xác nhận danh tính của họ – https://www.census.gov/cgi-bin/main/email.cgi
 • Việc mạo danh cán bộ liên bang là hành vi phạm tội cấp liên bang, và bất kỳ người nào vi phạm điều luật này đều bị phạt tù.

 • Văn Phòng Điều Tra Dân Số California đang hỗ trợ nỗ lực tiếp cận và tuyên truyền cộng đồng chắc chắn và được phối hợp nhịp nhàng, tập trung vào việc tiếp cận nhóm dân cư khó thống kê (HTC).
 • Văn Phòng Điều Tra Dân Số đang hợp tác với các quận, chính quyền địa phương, chính quyền bộ lạc, các tổ chức cộng đồng trong khu vực và toàn tiểu bang, ngành giáo dục, và các khu vực khác để đảm bảo rằng những người dân California khó thống kê nhất cũng sẽ được tiếp cận.
 • Các nỗ lực tuyên truyền sẽ hướng đến mục tiêu giúp người dân California hiểu rằng thông tin của họ sẽ được giữ kín và loại bỏ thông tin sai lệch.

Bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số 2020 sẽ KHÔNG có câu hỏi về tư cách công dân của cá nhân. Tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư là gì, đều có các quyền nhất định. Đối với những người có quan ngại về việc mở cửa nhà, có các cách khác để quý vị tham gia. Quý vị có thể tham gia trực tuyến và qua điện thoại từ nhà mình, hoặc tại một trung tâm hỗ trợ do cộng đồng điều hành. Hãy hoàn thành bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số của quý vị. Bảng câu hỏi điền thiếu có thể khiến quý vị phải trả lời các câu hỏi tiếp theo của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Các hộ gia đình sẽ nhận được thư mời trả lời Điều Tra Dân Số 2020 trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2020. Sự tham gia của quý vị là rất quan trọng, và thông tin của quý vị sẽ được bảo vệ.

Sắc Lệnh đó không tạo ra việc chia sẻ thông tin nào ngoài những gì được phép theo luật hiện hành. Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật. Sắc Lệnh đó nêu rõ rằng thông tin được thu thập từ các nguồn của liên bang và tiểu bang “không thể, và không được sử dụng để thực hiện các hành động thực thi quy định nhập cư chống lại các cá nhân cụ thể.”

 • Tháng 1 – Tháng 3 năm 2019: Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ mở 39 văn phòng Điều Tra Dân Số khu vực để hỗ trợ Xác Định Địa Chỉ.
 • Tháng 6 – Tháng 9 năm 2019: Cục Điều Tra Dân Số mở 209 văn phòng Điều Tra Dân Số khu vực còn lại để hỗ trợ và quản lý nhân viên thống kê của Cục Điều Tra Dân Số, những người sẽ làm việc trên cả nước để thực hiện Điều Tra Dân Số.
 • Tháng 8 năm 2019: Cục Điều Tra Dân Số thực hiện xác định địa chỉ thực địa. Nhân viên Điều Tra Dân Số sẽ đến các khu vực đã tăng hoặc giảm số lượng nhà ở trong những năm gần đây để đảm bảo rằng danh sách địa chỉ của Cục Điều Tra Dân Số được cập nhật.
 • Tháng 1 năm 2020: Cục Điều Tra Dân Số bắt đầu đếm dân số ở Alaska xa xôi.
 • Ngày 1 tháng 4 năm 2020: Trước ngày này, các hộ gia đình sẽ nhận được thư mời tham gia Cuộc Điều Tra Dân Số 2020. Sau đó, các hộ gia đình sẽ có ba cách để trả lời: trực tuyến, qua thư hoặc qua điện thoại. Ngày này không phải là hạn chót; đó đơn giản chỉ là ngày mọi người nên tự đếm bản thân trên biểu mẫu Điều Tra Dân Số (ví dụ: nơi họ sống vào ngày 1 tháng 4, có bao nhiêu người trong gia đình họ, v.v…)
 • Tháng 4 năm 2020: Nhân viên Điều Tra Dân Số bắt đầu theo dõi với các hộ gia đình xung quanh những trường cao đẳng và đại học được chọn. Nhân viên Điều Tra Dân Số cũng bắt đầu thực hiện đánh giá kiểm tra chất lượng.
 • Tháng 5 năm 2020: Cục Điều Tra Dân Số bắt đầu theo dõi với các hộ gia đình chưa trả lời.
 • Tháng 12 năm 2020: Cục Điều Tra Dân Số chuyển số liệu thống kê phân bổ cho tổng thống.

LƯU Ý: Từ Mùa Thu năm 2019 đến Mùa Hè năm 2020, các tổ chức đối tác của California sẽ đến những cộng đồng khó đếm nhất để tiếp cận và phổ biến thông tin nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc được thống kê.

Câu hỏi?

Potter The Otter