Giới thiệu về Điều Tra Dân Số 2020

Cứ mỗi 10 năm, người dân California lại điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số để thống kê chính xác từng người. Điều Tra Dân Số quyết định tỷ lệ đại diện chính trị của tiểu bang chúng ta và nguồn ngân quỹ cho các dịch vụ cộng đồng quan trọng giúp hỗ trợ các gia đình của chúng ta.

Cuộc Điều Tra Dân Số tiếp theo là vào năm 2020. Hãy cùng đảm bảo là mọi người dân California đều được thống kê trong cuộc Điều Tra Dân Số 2020 để giữ lại các nguồn lực cho tiểu bang!

Tiền bạc và Quyền lực

Điều Tra Dân Số 2020 sẽ quyết định cách phân bổ hàng tỷ đô la ở California. Việc thống kê thiếu có thể tác động đến nguồn tài trợ cho các trường học, dịch vụ y tế, dịch vụ giữ trẻ, dịch vụ khẩn cấp và nhiều chương trình khác của chúng ta.

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ quyết định số đại biểu của California trong Quốc Hội và số phiếu Đại Cử Tri. Việc thống kê đầy đủ nghĩa là có thêm người nắm quyền đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các cộng đồng của chúng ta.

An toàn và Bảo mật

Cuộc Điều Tra Dân Số 2020 là cơ hội để mọi người dân California đảm bảo cho tương lai chúng ta. Không cần sợ hãi. Các câu trả lời Điều Tra Dân Số của quý vị được giữ an toàn và bảo mật. Thông tin thu thập từ cuộc Điều Tra Dân Số 2020 sẽ không được chia sẻ bởi các cơ quan chính quyền hay được sử dụng để chống lại quý vị theo bất kỳ cách nào.

Thư mời

Ngày 12-Ngày 20 tháng 3

Giấy mời sẽ được gửi qua thư để quý vị hoàn thành bảng câu hỏi điều tra dân số 2020 trực tuyến.

Thư nhắc nhở

Ngày 16-Ngày 24 tháng 3

Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp nhắc nhở

Ngày 26 tháng 3-Ngày 3 tháng 4

Bưu thiếp nhắc nhở sẽ được gửi đi.

Ngày điều tra dân số

Ngày 1 tháng 4

Ngày Điều Tra Dân Số!

Điều tra dân số cứng

Ngày 8-Ngày 16 tháng 4

Thư nhắc nhở một lần nữa và bảng câu hỏi trên giấy sẽ được gửi đi.

Bưu thiếp cuối cùng được gửi qua đường bưu điện

Ngày 20-Ngày 27 tháng 4

Bưu thiếp cuối cùng sẽ được gửi đi trước khi có người trực tiếp đến nhà quý vị.

Đừng trì hoãn! Hãy nhớ điền biểu mẫu điều tra dân số trước ngày 30 tháng 4.

Điều Tra Dân Số 2020 diễn ra khi nào

Cách Hoàn Thành Điều Tra Dân Số

Quý vị bắt buộc phải tham gia điền biểu mẫu Điều Tra Dân Số 2020. Thật may là quý vị có ba cách để trả lời.

Dù quý vị chọn cách nào, hãy đảm bảo là quý vị điền biểu mẫu này đầy đủ!

Census By Mail - Mail Icon

Qua Thư

Biểu mẫu Điều Tra Dân Số bằng giấy sẽ có sẵn bằng 13 ngôn ngữ và có thể được gửi lại cho Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ qua thư.

Census By Phone - Phone Icon

Qua Điện Thoại

Có thể hoàn thành Điều Tra Dân Số qua điện thoại bằng 59 ngôn ngữ.

By Computer Icon

Trực Tuyến

Lần đầu tiên, biểu mẫu Điều Tra Dân Số sẽ sẵn có để hoàn thành trực tuyến bằng 13 ngôn ngữ.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số 2020 sẽ KHÔNG có câu hỏi về tư cách công dân của cá nhân. Tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư là gì, đều có các quyền nhất định. Đối với những người có quan ngại về việc mở cửa nhà, có các cách khác để quý vị tham gia. Quý vị có thể tham gia trực tuyến và qua điện thoại, từ nhà mình hoặc tại một trung tâm hỗ trợ do cộng đồng điều hành. Hãy hoàn thành bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số của quý vị. Bảng câu hỏi điền thiếu có thể khiến quý vị phải trả lời các câu hỏi tiếp theo của Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ. Các hộ gia đình sẽ nhận được thư mời trả lời Điều Tra Dân Số 2020 trực tuyến bắt đầu từ ngày 12 tháng 3 năm 2020. Sự tham gia của quý vị là rất quan trọng, và thông tin của quý vị sẽ được bảo vệ.

Sắc Lệnh đó không tạo ra việc chia sẻ thông tin nào ngoài những gì được phép theo luật hiện hành. Thông tin của quý vị sẽ được bảo mật. Sắc Lệnh đó nêu rõ rằng thông tin được thu thập từ các nguồn của liên bang và tiểu bang “không thể, và không được sử dụng để thực hiện các hành động thực thi quy định nhập cư chống lại các cá nhân cụ thể.”

 • Cục Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ (USCB) được luật pháp yêu cầu phải bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà họ thu thập và bảo mật thông tin đó.
 • USCB chịu ràng buộc theo Tiêu Mục 13 Bộ Luật Hoa Kỳ. Các luật này không chỉ cung cấp cho Cục quyền để làm việc của mình, mà còn quy định sự bảo vệ chắc chắn cho các thông tin mà cuộc Điều Tra Dân Số thu thập từ các cá nhân và doanh nghiệp.
 • USCB sử dụng các câu trả lời để tạo ra số liệu thống kê.
 • Không được đăng thông tin cá nhân công khai sau khi thu thập. Sau 72 năm, nó có thể được Cục Lưu Trữ Quốc Gia đăng công khai cho các mục đích lịch sử. Sẽ là trái luật nếu tiết lộ hoặc công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào xác định một cá nhân hay doanh nghiệp, như tên, địa chỉ (kể cả tọa độ GPS), số An Sinh Xã Hội, và số điện thoại.
 • Không thể sử dụng các câu trả lời cho mục đích thực thi pháp luật hoặc để xác định điều kiện hội đủ nhận phúc lợi chính phủ của một người.
 • Không thể sử dụng thông tin cá nhân để chống lại người trả lời cho mục đích thực thi quy định nhập cư.
 • Các nhân viên USCB phải tuyên thệ sẽ bảo vệ tính bảo mật. Những người có quyền truy cập dữ liệu phải tuyên thệ trọn đời bảo vệ thông tin cá nhân và hiểu rằng các hình phạt nếu vi phạm luật này sẽ được áp dụng trọn đời.
 • Việc vi phạm tính bảo mật hoặc chia sẻ thông tin ngoài mục đích thống kê là một tội nghiêm trọng ở cấp liên bang. Bất cứ ai vi phạm luật này đều phải đối mặt với các hình phạt nặng, bao gồm án tù liên bang lên đến năm năm, phạt tiền lên đến $250,000 hoặc cả hai hình phạt trên.

 • Một số nguồn ngân sách, tài trợ, và hỗ trợ của liên bang cho tiểu bang, quận và cộng đồng đều dựa trên dân số.
 • Việc tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư, đều được thống kê là rất quan trọng. Khi quý vị trả lời Điều Tra Dân Số, quý vị giúp cộng đồng của mình nhận được phần ngân sách liên bang mà họ xứng đáng được hưởng.
 • Các doanh nghiệp sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để quyết định có nên xây nhà máy, văn phòng và cửa hàng không, và điều này tạo ra công ăn việc làm.
 • Các nhà đầu tư xây dựng địa ốc sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để xây dựng nhà mới và chỉnh trang các khu dân cư.
 • Các cơ quan chính quyền địa phương sử dụng dữ liệu Điều Tra Dân Số để đảm bảo an toàn công cộng và chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống khẩn cấp.

 • Văn Phòng Điều Tra Dân Số California đang hỗ trợ nỗ lực tiếp cận và tuyên truyền cộng đồng chắc chắn và được phối hợp nhịp nhàng, tập trung vào việc tiếp cận nhóm dân cư khó thống kê (HTC).
 • Văn Phòng Điều Tra Dân Số đang hợp tác với các quận, chính quyền địa phương, chính quyền bộ lạc, các tổ chức cộng đồng trong khu vực và toàn tiểu bang, ngành giáo dục, và các khu vực khác.
 • Các nỗ lực tuyên truyền sẽ hướng đến mục tiêu giúp người dân California hiểu rằng thông tin của họ sẽ được giữ kín và loại bỏ thông tin sai lệch.

 • Bắt đầu vào giữa tháng 3 năm 2020, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được một lá thư cho họ biết các lựa chọn để điền bảng câu hỏi Điều Tra Dân Số. Các lựa chọn đó bao gồm điền biểu mẫu trực tuyến, trả lời qua điện thoại hoặc điền biểu mẫu trên giấy theo yêu cầu.
 • Các hộ gia đình không điền bảng câu hỏi trong giai đoạn tự trả lời sẽ được USCB liên hệ trong giai đoạn Liên Lạc Vì Không Phản Hồi.
  • Ngày 12-Ngày 20 tháng 3: Các hộ gia đình sẽ nhận được lời mời trả lời Điều Tra Dân Số 2020 trực tuyến. Một số hộ gia đình cũng sẽ nhận được bảng câu hỏi trên giấy.
  • Ngày 16-Ngày 24 tháng 3: Thư nhắc nhở sẽ được gửi đi.
  • Nếu quý vị vẫn chưa trả lời
   • Ngày 26 tháng 3-Ngày 3 tháng 4: Bưu thiếp nhắc nhở sẽ được gửi đi.
   • Ngày 8-Ngày 16 tháng 4: Thư nhắc nhở và bảng câu hỏi trên giấy sẽ được gửi đi.
   • Ngày 20-Ngày 27 tháng 4: Bưu thiếp nhắc nhở lần cuối sẽ được gửi đi trước khi USCB đến để hỏi trực tiếp.
  • Nhân viên thống kê USCB có thể liên hệ với các hộ gia đình mới chỉ nộp bảng câu hỏi điền thiếu để thu thập câu trả lời hoàn chỉnh.

 • Phải thật cẩn thận trước bất kỳ yêu cầu nào khả nghi.
 • USCB sẽ không bao giờ yêu cầu những điều sau đây:
  • Thanh toán tiền để điền bảng câu hỏi
  • Số An Sinh Xã Hội
  • Thông tin tài chính
 • Nhân viên tại cơ sở của USCB sẽ luôn xuất trình thẻ ID của Cục Điều Tra Dân Số hợp lệ. Quý vị có thể xác nhận rằng họ là nhân viên của USCB bằng cách nhập tên của họ vào chức năng Tìm Kiếm Nhân Viên Cục Điều Tra Dân Số hoặc liên hệ với Văn Phòng Khu Vực California.
 • Việc mạo danh một viên chức liên bang là tội ở cấp liên bang, và bất kỳ người nào vi phạm luật này đều bị phạt tù.

Câu hỏi?

Potter The Otter